Moedertincturen

Moedertincturen

Moedertincturen zijn alcoholische oplossingen van kruiden. La Chiquetterie heeft maar liefst 60 verschillende moedertincturen die elk voor hun eigen doeleinden gebruikt worden. De tincturen worden aangeboden in donkere glazen flesjes van 30 ml met druppelteller.

 

Een correct advies is belangrijk, alsook een juiste dosering. Sommige tincturen mogen niet ingenomen worden bij zwangerschap of bij kanker. Niet alle tincturen zijn geschikt voor kinderen of dieren.

Vraag daarom steeds genoeg advies over de kruiden die je wenst te gebruiken en volg deze nauwgezet op. Wij zijn niet aansprakelijk voor een slechte inname.

Op grote aanvraag hebben we een kruidenwijzer opgemaakt. Tincturen kunnen een erg sterk effect hebben. De kruidenwijzer vervangt daarom op geen enkele manier uw persoonlijk advies op maat. Vraag daarom steeds advies bij gebruik en hou je hieraan.